Menu

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

תדמית וספר מותג עבור הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל-אביב.

  • לקוח:

    הקונסרבטוריון למוסיקה

  • המשימה:

    הגדרת שפה חזותית חדשה הכוללת לוגו, צבעוניות, טיפוגרפיה, גרידיים פרסומיים ועוד

  • שנה:

    2012

תדמית וספר מותג עבור הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל-אביב. אנו מלווים את הקונסרבטוריון מיום פתיחת המשכן החדש. אנו אחראים לעצב ולהוציא לפועל את על הקטלוגים וההזמנות והפוסטרים, אתר האינטרנט שהמוסד צריך.

RELATED WORK