Menu

בית חולים קפלן ברחובות

מיתוג כולל לוגו חדש ושפה ויזואלית תומכת.

  • לקוח:

    ב״יח קפלן

  • משימה:

    פיתוח שפה חזותית ייחודית ומבודלת

  • שנה:

    2012


מיתוג כולל לוגו חדש ושפה ויזואלית תומכת העבודה כוללת ספר מותג מפותח אשר נבנה על השפה המיתוגית של קופ"ח כללית.

RELATED WORK